slogan
GAME KIẾM HIỆP CHUẨN NGUYÊN TÁC
hệ thống kỹ năng

Cửu âm Bạch cốt trảo

Kỹ Năng: Cửu Âm Bạch Cốt Trảo

Sở Trường:Giảm thủ tăng sát thương, sát thương nhóm, suy yếu mục tiêu, đánh bay, khóa mục tiêu.

đạt ma côn

Kỹ Năng: Đạt Ma Côn

Sở Trường:Thi triển nhanh, khống chế mục tiêu và gây choáng, giảm tốc, diệt địch hồi hp.

Hàng long thần chưởng

Kỹ Năng: Hàng Long Thần Chưởng

Sở Trường:Bạo kích cao, phạm vị sát thương rộng, bá thể, phản thương, toàn diện.

Toàn Chân kiếm pháp

Kỹ Năng: Toàn Chân Kiếm Pháp

Sở Trường:Giảm thủ mạnh, tốc độ linh hoạt, giảm lực công kẻ địch, x2 sát thương, đánh bay mục tiêu.

huyền minh chưởng

Kỹ Năng: Huyền Minh Chưởng

Sở Trường: Giảm chính xác và né tránh, giảm tốc, sát thương nhóm, giảm nội lực mục tiêu, đóng băng.

Huyền u phiến

Kỹ Năng: Huyền U Phiến

Sở Trường:Hồi hp toàn đội, xóa trạng thái xấu, giảm tốc mục tiêu, tăng công và tăng thủ, hỗ trợ toàn diện.

Kinh hồng đao

Kỹ Năng: Kinh Hồng Đao

Sở Trường:Liên kích, ám sát mục tiêu, cân bằng xuất chiêu, tăng bạo thương, mạnh về sát thương nhóm.

phá không nỏ

Kỹ Năng: Phá Không Nỏ

Sở Trường: Bạo kích và xuyên giáp, đánh xa, linh hoạt, giảm tốc địch và tăng né tránh bản thân.

thái cực kiếm

Kỹ Năng: Thái Cực Kiếm

Sở Trường:Sát thương nhóm, hồi máu mạnh, miễn thương, đánh bay, x2 sát thương, bá thể.

thiên ma bát âm

Kỹ Năng: Thiên Ma Bát Âm

Sở Trường:Khống chế, trầm mặc, sát thương nhóm, hồi máu, choáng mục tiêu, toàn diện.

thế giới võ lâm chân thực