slogan
GAME KIẾM HIỆP CHUẨN NGUYÊN TÁC

trở về

[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN ĐUA TOP MỪNG MÁY CHỦ MỚI

Sự Kiện | 21/12/2020

Như vậy là Ỷ Thiên Truyền Kỳ được trông đợi bấy lâu nay sắp chính thức ra mắt, hòa chung không khí náo nhiệt, Mẫn Nhi xin gửi đến các đại hiệp chuỗi sự kiện đua TOP hấp dẫn, tham gia là có ngay quà tặng, đại hiệp nhớ tham gia nhé.

- Thời gian: 7 ngày đầu mở server

- Phạm vi sự kiện: All server

- Phần thưởng các BXH đua TOP

1. Hạng Tọa Kỵ

Người chơi đạt được cấp hạng trong BXH sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

- Bậc phẩm tọa kỵ top 1 và đạt bậc 3 cấp 1, nhận: Tôn hiệu - Nhất Kỵ Đương Thiên x1; Gói quà Tân Thủ x1; Long Đằng Thú Hồn x1; Quà Đá Bộ Đai-4 x1; Thất Tinh Linh Lung Đại x1

- Bậc phẩm tọa kỵ top 2-5 và đạt bậc 3 cấp 1, nhận: Gói quà Tân Thủ x1; Long Đằng Thú Hồn x1; Quà Đá Bộ Đai-3 x1; Thất Tinh Linh Lung Đại x1

- Bậc phẩm tọa kỵ top 6-20 và đạt bậc 3 cấp 1, nhận: Gói quà Tân Thủ x1; Long Đằng Thú Hồn x1; Quà Đá Bộ Đai-2 x1

- Bậc phẩm tọa kỵ top 21-50 và đạt bậc 3 cấp 1, nhận: Gói quà Tân Thủ x1; Tình Nồng Thú Hồn x1; Quà Đá Bộ Đai-1 x1

- Bậc phẩm tọa kỵ top 51-100 và đạt bậc 3 cấp 1, nhận: Gói quà Tân Thủ x1

2. Hạng Đồng Hành

Gồm phần thưởng:

- Lực chiến đồng hành Top 1 và đạt bậc 3: Tọa Kỵ Đan x100; Linh Lung Đan x250; Băng Thanh Đan x5; Thất Tinh Linh Lung Hài x1; Tôn hiệu Duy Ngã Độc Tôn x1

- Top 2-3 và đạt bậc 3: Tọa Kỵ Đan x80; Linh Lung Đan x250; Băng Thanh Đan x2

- Top 6-20 và đạt bậc 3: Tọa Kỵ Đan x60; Linh Lung Đan x150

- Top 21-50 và đạt bậc 3: Tọa Kỵ Đan x40; Linh Lung Đan x100

- Top 51-100 và đạt bậc 3: Tọa Kỵ Đan x20; Linh Lung Đan x50

3. HẠNG TRANG SỨC 

Gồm phần thưởng:

- Lực chiến trang sức top 1 và đạt bậc 3: Sách Chế Tạo Bậc 3 x1; Quà Đá Bộ Khôi-4 x1; Thất Tinh Lung Linh Khôi x1; Tôn hiệu Độc Bộ Thần Châu

- Top 2-5 và đạt bậc 3: Sách Chế Tạo Bậc 3 x1; Quà Đá Bộ Khôi-4 x1; Thất Tinh Lung Linh Khôi x1

- Top 6-20 và đạt bậc 3: Sách Chế Tạo Bậc 2 x1; Quà Đá Bộ Khôi-2 x1

- Top 21-50 và đạt bậc 3: Sách Chế Tạo Bậc 1 x1; Quà Đá Bộ Khôi-1 x1

- Top 51-100 và đạt bậc 3: Sách Chế Tạo Bậc 1 x1

4. HẠNG BẢO THẠCH 

- Cấp bảo thạch Top 1 và đạt tổng cấp trên 50: Bích Tủy Lv7 x1; Phỉ Thúy Lv7 x1: Quà Đá Bộ Khố-4 x1: Thất Tinh Linh Lung Khố x1; Tôn hiệu Tuyệt Thế Võ Tôn x1

- Top 2-5 và đạt tổng cấp trên 50: Bích Tủy Lv6 x1; Phỉ Thúy Lv6 x1: Quà Đá Bộ Khố-3 x1; Thất Tinh Linh Lung Khố x1

- Top 6-20 và đạt tổng cấp trên 50: Bích Tủy Lv6 x1; Phỉ Thúy Lv6 x1: Quà Đá Bộ Khố-2 x1

- Top 21-50 và đạt tổng cấp trên 50: Bích Tủy Lv6 x1; Phỉ Thúy Lv6 x1: Quà Đá Bộ Khố-1 x1

- Top 51-100 và đạt tổng cấp trên 50: Bích Tủy Lv4 x1; Phỉ Thúy Lv4 x1

5. HẠNG VÕ HỌC

- Lực chiến võ học top 1 và đạt 3 bộ võ trở lên: Rương Tàn Quyển-5 x1: Quà Đá Bộ Khôi-4 x1; Thất Tinh Linh Lung Khôi x1; Tôn hiệu Võ Học Tông Sư

- Top 2-5 và đạt 3 bộ võ trở lên: Rương Tàn Quyển-4 x1: Quà Đá Bộ Khôi-3 x1; Thất Tinh Linh Lung Khôi x1

- Top 6-20 và đạt 3 bộ võ trở lên: Rương Tàn Quyển-3 x1: Quà Đá Bộ Khôi-2 x1

- Top 21-50 và đạt 3 bộ võ trở lên: Rương Tàn Quyển-2 x1: Quà Đá Bộ Khôi-1 x1

- Top 51-100 và đạt 3 bộ võ trở lên: Rương Tàn Quyển-1 x1

6. HẠNG LỰC CHIẾN

- Lực chiến top 1 và đạt 200000 lực chiến trở lên: Phá Quân x1; Quà Đá Bộ Hài-4 x1; Thất Tinh Thương Vân Kiếm x1; Tôn hiệu Võ Lâm Chí Tôn x1

- Top 2-5 và đạt 200000 lực chiến trở lên: Phá Quân x1; Quà Đá Bộ Hài-3 x1; Thất Tinh Thương Vân Kiếm x1

- Top 6-20 và đạt 200000 lực chiến trở lên: Phá Quân x1; Quà Đá Bộ Hài-2 x1

- Top 21-50 và đạt 200000 lực chiến trở lên: Phá Quân x1; Quà Đá Bộ Hài-2 x1

Mọi thắc mắc, đại hiệp liên hệ:


- Fanpage: https://www.facebook.com/ythientruyenkygosu

- Group: https://www.facebook.com/groups/ythientruyenkymobile

- Nạp thẻ: https://pay.gosu.vn/Payment/Transfer?Game=m392

Game mobile kiếm hiệp võ lâm 2020

Ỷ Thiên Truyền Kỳ mang đến một thế giới võ lâm chân thực nhất trên mobile với hệ thống võ công đầy đủ, tương sinh tương khắc. Khắc họa một thế giới võ lâm đầy đủ.